Velkommen til medisininstruksjoner.no

Til deg som har fått et legemiddel på resept
Informasjonen på denne siden er rettet mot deg som har fått et legemiddel forskrevet på resept.
Du finner legemidlet ditt under det aktuelle sykdomsområdet og i nedtrekksmenyen.

Husk at du alltid:

  • tar legemidlet slik legen har bestemt. Enkelte pasienter skal kanskje bruke et legemiddel på en annen måte enn den som vises i filmen.
  • leser pakningsvedlegget. Instruksjonsfilmene er ment som et supplement.

For helsepersonell

Vi lager visittkort med informasjon om medisininstruksjoner.no. Klikk her og send oss en e-post så sender vi kortene i posten, kostnadsfritt.