Behandlingsområder

Instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler

Medisininstruksjoner.no er en portal med instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler. Filmene retter seg mot pasienter, apotek og helsepersonell. Målsettingen er å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler, gi trygghet under behandlingen og øke etterlevelse av behandling. Filmene ligger under de respektive terapiområdene og i nedtrekksmenyen.

For helsepersonell og apotek:
Gratis materiell – påminnelseskort til pasienter bestilles her.