Velkommen til medisininstruksjoner.no

Til deg som har fått et legemiddel på resept

Informasjonen på denne siden er rettet mot deg som har fått et legemiddel forskrevet på resept.
Vi vet at det ikke alltid er like enkelt å forstå og følge instruksjonene i pakningsvedlegget, og at det kan være greit å se en instruksjonsfilm i tillegg.
Du finner legemidlet ditt under det aktuelle sykdomsområdet og i nedtrekksmenyen oppe til høyre. Er du i tvil, så spør legen din, eller på apoteket, om hvilken instruksjonsfilm som kan være aktuell i forhold til behandlingen du får.

Husk at du alltid

  • tar legemidlet slik legen har bestemt. Enkelte pasienter skal kanskje bruke et legemiddel på en annen måte enn den som vises i filmen.
  • leser pakningsvedlegget. Instruksjonsfilmene er ment som et supplement.

Til deg som bruker reseptfrie legemidler og hjelpemidler

Under hjelpemidler, samt under det aktuelle sykdomsområdet, finner du instruksjonsfilm som viser hvordan du skal bruke et reseptfritt legemiddel eller et hjelpemiddel på riktig måte. Filmen kan være et godt supplement til skriftlig informasjon om produktet.

Brukerveiledninger på flere språk

Er du helsepersonell, får du tilgang til brukerveiledninger (teknisk administrering) på ulike språk. Du finner dem på helsepersonellsiden under det aktuelle legemidlet. De fleste brukerveiledningene er hentet fra European Medicines Agency (EMA). Øvrige er oversatt og kvalitetssikret av legemiddelprodusenten.

Forslagskasse