Instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler

Medisininstruksjoner.no er en portal med instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler. Filmene retter seg mot pasienter og helsepersonell. Målsettingen er å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler, gi trygghet under behandlingen og øke etterlevelse av behandling. Filmene ligger under de respektive terapiområdene og i nedtrekksmenyen.

___________________________________

For helsepersonell og apotek:
Gratis materiell
- påminnelseskort til pasienter samt informasjonsbrosjyrer til helsepersonell bestilles her