Instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler

Medisininstruksjoner.no er en portal med instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler. Filmene retter seg mot pasienter og helsepersonell. Målsettingen er å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler, gi trygghet under behandlingen og øke etterlevelse av behandling. Filmene ligger under de respektive terapiområdene og i nedtrekksmenyen.

___________________________________

For helsepersonell:

Gratis visittkort
til pasienter, samt informasjonsbrosjyrer til helsepersonell bestilles her