Nutramigen®

(spesialnæring ved melkeallergi)

Nutramigen 1, Nutramigen 2, Puramino & Puramino JUNIOR

Abigo Medical AS

Telefon: Tel: 908 11 312

nutramigen.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke spesialnæringen. Det inneholder informasjon som er viktig. På nutramigen.no kan du finne mer informasjon. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller helsestasjon.