Repatha®

(evolokumab)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Amgen Norge

Telefon: 23 30 80 00

www.amgen.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via linken.

Er denne filmen til nytte for deg?