Repatha®

(evolokumab)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Amgen Norge

Telefon: 23 30 80 00
www.amgen.no
Nå vises

2024

Her kan du velge kapittel

  Undertekster/subtitles

  Av / Off

   Instruksjonsfilm

   1 st | 07:08
   • Brukerveiledning Repatha® ferdigfylt penn
    07:08

   Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
   Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via linken.

   Gi oss tilbakemelding med 1 klikk! 💚

   Er denne filmen til nytte for deg?