▼Spiolto® Respimat® gjenbruksinhalator

(tiotropium/olodaterol)

Inhalasjonsvæske, oppløsning, gjenbruksinhalator

Boehringer Ingelheim Norge

Telefon: + 47 66 76 13 00

www.boehringer-ingelheim.no

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding