Spiriva® Respimat® gjenbruksinhalator

(tiotropium)

Inhalasjonsvæske, oppløsning, gjenbruksinhalator

Boehringer Ingelheim Norge

Telefon: + 47 66 76 13 00

www.boehringer-ingelheim.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no