Invicorp®

(aviptadil/fentolaminmesilat)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Evolan Pharma AB

Telefon: +46 8 544 960 30

www.evolan.se

Velg instruksjonsfilm
Laster video...
 
2018/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:03:39

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken til høyre.

Er denne filmen til nytte for deg?