Ganirelix

(ganirelix)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Gedeon Richter Nordics AB

Telefon: +47 225 550 52

medinfo.no@gedeonrichter.eu

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:03:27

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no