Startside for Medisininstruksjoner

Behandlingsområder

Vår Misjon

Å på en brukervennlig og lett tilgjengelig måte bidra til tryggere og sikrere bruk av legemidler og medisinsk utstyr ved hjelp av tydelige instruksjonsfilmer. Med god kunnskap og veiledning 24 timer i døgnet øker sjansen for å oppnå tiltenkt behandlingsresultat. Målet er å tilby instruksjonsfilmer innen alle typer behandling og å bidra til økt etterlevelse.

Nettplattformen medisininstruksjoner.no konsentrerer seg om instruksjonsfilmer som gir støtte til hele omsorgskjeden – pasienter, helsepersonell, apotekansatte og pårørende.

Vår visjon er at alle pasienter skal få mulighet til å se instruksjonsfilm på medisininstruksjoner.no før oppstart av behandling.

For Pasienter

Når du som pasient begynner med en ny behandling, er det mye å tenke på. Da er det viktig å ha god kunnskap om hvordan du skal bruke legemiddelet eller det medisinske utstyret. Filmene på medisininstruksjoner.no gir brukerstøtte uansett hvor du er - hjemme, på reise, på jobb eller på skole. Pårørende eller andre støttepersoner kan også ha nytte av å se instruksjonsfilmene slik at de kan hjelpe deg. Filmene kan ses 24 timer i døgnet på PC, mobil og nettbrett.

Vi gjør det enklere for pasientene.

For Helsepersonell og Apotekansatte

Instruksjonsfilmene gir støtte ved forskrivning, og i rådgivnings- og opplæringssituasjoner. Dere kan sende en filmlenke direkte fra filmsiden til pasienter og apotekkunder via SMS og/eller e-post. Enkelt og greit. Dere kan også bestille gratis påminnelseskort nedenfor. For dere som bereder og administrerer legemidler på sykehus, finnes det instruksjonsfilmer på siden for helsepersonell her.

Bestill påminnelseskort