Nutramigen®

(spesialnæring ved melkeallergi)

Nutramigen 1 DHA, Nutramigen 2 DHA, Puramino & Puramino JUNIOR

Abigo Medical AS

Telefon: Tel: 908 11 312

nutramigen.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke spesialnæringen. Det inneholder informasjon som er viktig. På nutramigen.no kan du finne mer informasjon. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller helsestasjon.

Er denne filmen til nytte for deg?