▼Spiolto® Respimat® gjenbruksinhalator

(tiotropium/olodaterol)

Inhalasjonsvæske, oppløsning, gjenbruksinhalator

Boehringer Ingelheim Norge

Telefon: + 47 66 76 13 00

www.boehringer-ingelheim.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

 

Er denne filmen til nytte for deg?