Invicorp®

(aviptadil/fentolaminmesilat)

injeksjonsvæske, oppløsning

Evolan Pharma AB

Telefon: +46 8 544 960 30

info@evolan.se

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?