Trodelvy®

(sacituzumabgovitekan)

Infusjonsvæske, oppløsning
▼Særlig overvåking

Gilead Sciences

Telefon: +46 (0)8-5057 1800

Safety_FC@gilead.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema