Kontakt

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE- 411 24 Göteborg
Sverige

Mob: +46 707 91 33 29 / +46 707 28 98 00 
E-post:  info@medicininstruktioner.se

 

 

Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt lege, sykepleier eller apotek. Informasjon om bivirkningsrapportering for pasienter, helse- og apotekpersonell finnes på Statens Legemiddelverks nettside:
www.legemiddelverket.no