Kontakt

Medicininstruktioner Sverige AB

Storgatan 4
SE- 411 24 Göteborg
Sverige
Mob: +46 707 91 33 29 / +46 707 28 98 00
E-post:  info@medicininstruktioner.se

Medisininstruksjoner Norge 
Gamleveien 14 b
1406 Ski
Norge
Mob: +47 970 14 031
E-post:  info@medisininstruksjoner.no

 

Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt lege, sykepleier eller apotek. Informasjon om bivirkningsrapportering for pasienter, helse- og apotekpersonell finnes på Statens Legemiddelverks nettside:
www.legemiddelverket.no