Kontakt

Medicininstruktioner Sverige AB
Kontakt: Therese Christiernin
Storgatan 4
SE- 411 24 Göteborg
Sverige
Mob: +46 707 91 33 29
E-post: info@medicininstruktioner.se
Virksomheten drives fra Medicininstruktioner Sverige AB

Adresse i Norge:
Medicininstruktioner Norge 
Gamleveien 14 B
1406 Ski
Norge
Medicininstruktioner Norge er et norskregistrert utenlandsk foretak eid av Medicininstruktioner Sverige AB

 

Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt lege, sykepleier eller apotek. Informasjon om bivirkningsrapportering for pasienter, helse- og apotekpersonell finnes på Statens Legemiddelverks nettside:
www.legemiddelverket.no