▼Trulicity®

(dulaglutid)

Injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt penn

Eli Lilly Norge AS

Telefon: +47 22 88 18 00

www.lilly.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:00:57
Trulicity injeksjonspenn
Brukerveiledning00:00:57

Apper

Trulicity påminnelseapp

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema