Metex® penn/Metex® sprøyte

(metotreksat)

Injeksjonsvæske

Medac

Telefon: +46 340 64 54 76

www.medac.no

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Denne siden er beregnet på helsepersonell. Instruksjonsfilmen gir brukerveiledning for pasienter som har fått et legemiddel forskrevet på resept og for helsepersonell.
Pasienter som behandles med dette legemidlet skal henvises til pasientsiden på medisininstruksjoner.no for å se instruksjonsfilmen. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken.

Er denne filmen til nytte for deg?