Metex® penn/Metex® sprøyte

(metotreksat)

Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte & ferdigfylt penn

Medac

Telefon: +46 44 7850 666
www.medac.no

Instruksjonsfilmer

2 st | 06:36
Nå vises

2023

Her kan du velge kapittel

    Undertekster/subtitles

    Av / Off

      Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

      Er denne filmen til nytte for deg?