Metex® penn/Metex® sprøyte

(metotreksat)

Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte & ferdigfylt penn

Medac

Telefon: +46 44 7850 666

www.medac.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?