MEDVIRKE

Sørg for riktig bruk av produktene deres

Skap en bedre brukeropplevelse av legemidlet eller det medisinske utstyret – 100% digitalt.

Produktansvarlig?

Vi hjelper dere på veien fra skriftlige instruksjoner til instruksjonsfilmer som når hele omsorgskjeden gjennom medisininstruksjoner.no – en plattform for medisinske instruksjonsfilmer. Via medisininstruksjoner.no har du mulighet til å nå ut til hele Norge med korrekte og regulatorisk godkjente instruksjonsfilmer:

  • til leger som forskriver produktene deres
  • til pasienter som har fått forskrevet legemidlene deres
  • til sykepleiere og apotek i rådgivningssituasjonen
  • til helsepersonell under utdanning

24 timer i døgnet – enkelt, lett tilgjengelig og sikkert for pasienten.

Slik deltar du

Deltakelse på medisininstruksjoner.no skjer på abonnementsbasis. Abonnementsperiode og publisering kan begynne når som helst i løpet av året. Har dere en ferdig og godkjent instruksjonsfilm, er det en rask og enkel prosess å publisere: dere leverer filmen til oss, vi lager en filmside for produktet med nødvendig informasjon hvor dere også har mulighet til å publisere dokumenter og lenker til andre nettsider som kan gi ytterligere behandlingsstøtte. Alt materiale som publiseres skal følge gjeldende norsk regelverk.

Kontakt oss for tilbud på abonnement.

Vi produserer instruksjonsfilm

Vi er eksperter på produksjon av medisinske instruksjonsfilmer til plattformene våre. Produksjonen foregår hos oss og vi hjelper dere gjennom hele prosessen – fra manus til ferdig film. Vi gir veiledning og dere deltar ved å gi tilbakemeldinger og godkjenne manus og velge innleser – resten tar vi oss av! Prisen for å produsere film varierer avhengig av produktet, hvor komplisert prosessen er og hvor lang filmen forventes å være. Vi kan tilpasse produksjonen basert på et gitt budsjett, eller gi tilbud basert på en brief fra dere. Vi har spisskompetanse på området, lang erfaring og vi kjenner regelverket. Hvis dere ikke har en instruksjonsfilm, tilbyr vi produksjon av enten animasjonsfilm eller «vanlig» film. Har dere tilgang til en internasjonal film, kan vi også redigere den til norsk og nordisk versjon.

Kontakt oss for et tilbud.

Tjenesten finnes i 4 nordiske land: