Flutiform®

(flutikasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat)

inhalasjonsaerosol, suspensjon

Mundipharma AS

Telefon: +47 67 51 89 00

www.mundipharma.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?