Mysimba®

(naltreksonhydroklorid/bupropionhydroklorid)

Depottabletter
▼Særlig overvåking

Norge Navamedic AB

Telefon: 800-69-888

infono@navamedic.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Instruksjonsfilmer

2 st | 00:05:19

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

Er denne filmen til nytte for deg?