Sandostatin® LAR®

(oktreotid)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Novartis Norge AS

Telefon: +4723052000

www.novartis.no

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Denne siden er beregnet på helsepersonell. Instruksjonsfilmen gir brukerveiledning for pasienter som har fått et legemiddel forskrevet på resept og for helsepersonell.

Fullstendig informasjon om produktet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken til høyre.

Er denne filmen til nytte for deg?