Sandostatin® LAR®

(oktreotid)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Novartis Norge AS

Telefon: +4723052000

www.novartis.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?