Om medisininstruksjoner.no

Den norske samlingsportalen medisininstruksjoner.no startet opp i 2014. Den svenske portalen, medicininstruktioner.se ble startet i 2008 og den danske portalen, medicininstruktion.dk ble lansert i 2012.  Den finske portalen, laakeohjeet.fi ble startet i 2021. Dette gir gode muligheter til å vise instruksjonsfilm i hele Norden.

Vår forretningsidé
Vi ønsker å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler gjennom å samle tydelige instruksjonsfilmer på ett nettsted.

Vårt mål er å gi god informasjon om administrasjon av ulike legemidler og bruk av medisinsk utstyr. Forskjellige legemidler krever forskjellige administrasjonsteknikker, og i tillegg er mange prosedyrer kompliserte og vanskelige å forstå ut fra et pakningsvedlegg. Visualisering i form av instruksjonsfilm kan gjøre det enklere å forstå. Enkel navigering inne på siden gjør medisininstruksjoner.no svært oversiktlig og brukervennlig.

Dette er en gratistjeneste for pasienter og helsepersonell. Legemiddelfirmaer og leverandører av medisinske hjelpemidler abonnerer på tjenesten gjennom publisering av instruksjonsfilmer.

Medisininstruksjoner Norge følger Forskrift for markedsføring av legemidler i Norge. Instruksjonsfilmene skal bygge på produktets pakningsvedlegg, og kan for eksempel formidle:

  • Injeksjonsteknikk
  • Plasterbehandling
  • Inhalasjonsteknikk
  • Bruk av uretralstift
  • Bruk av pumper

Her er også instruksjonsfilmer for ikke-reseptbelagte produkter,  spesialnæringer og medtechprodukter.

Medisininstruksjoner ønsker å være en viktig samarbeidspartner i omsorgskjeden. Vi tilrettelegger for samarbeid med legemiddelindustrien, leverandører av medisinsk utstyr, leger, sykepleiere og apotekkjedene, og vi tror at et slikt samarbeid om riktigere bruk av legemidler vil komme pasientene til gode.

Kontakt for tjenesten:
Therese Christiernin / Hans Lindh
E-post: info@medicininstruktioner.se        Mob:  +46 707 91 33 29 / +46 707 28 98 00        

Wenche Warberg
E-post: info@medisininstruksjoner.no      Mob: +47 970 14 031