Zessly®

(infliksimab)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske
▼Særlig overvåking

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00

info.norge@sandoz.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:05:17

Doseberegning

Dose (mg):
Antall flasker per 100 mg:
Volum (ml):
Kroppsvekt (kg):
NR1909738023. Sept 2019

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema