Zessly®

(infliksimab)

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske
▼Særlig overvåking

Sandoz A/S

Telefon: +45 63 95 10 00
info.norge@sandoz.com
Nå vises

2023

Her kan du velge kapittel

  Undertekster/subtitles

  Av / Off

   Instruksjonsfilm

   1 st | 05:16
   • Zessly® brukerveiledning
    05:16

   Doseberegning

   Dose (mg):
   Antall flasker per 100 mg:
   Volum (ml):
   Kroppsvekt (kg):
   NR1909738023. Sept 2019

   Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

   ▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

   Er denne filmen til nytte for deg?