Nutramigen™

(spesialnæring ved melkeallergi)

Nutramigen 1, Nutramigen 2, Puramino & Puramino JUNIOR

Scandinavian Biopharma Distribution

Telefon: 23 06 23 00
nutrition.no@scandinavianbiopharma.com
Nå vises

2024

Her kan du velge kapittel

  Undertekster/subtitles

  Av / Off

   Instruksjonsfilm

   1 st | 08:08
   • Brukerveiledning Nutramigen®
    08:08

   Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke spesialnæringen. Det inneholder informasjon som er viktig. På nutramigen.no kan du finne mer informasjon. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller helsestasjon.

   Er denne filmen til nytte for deg?