Kineret®

(anakinra)

injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte

SOBI

Telefon: 66 82 34 00

www.sobi.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?