Takhzyro®

(lanadelumab)

Injeksjonsvæske, oppløsning
▼Særlig overvåking

Takeda AS

Telefon: 800 800 30

infonorge@takeda.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:04:55

Denne instruksjonsfilmen omhandler rutinemessig forebygging av residiverende anfall av HEREDITÆRT ANGIOØDEM (HAE) hos pasienter som er 12 år eller eldre.

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema