DuoResp Spiromax®

(budesonid/formoterolfumaratdihydrat)

Inhalasjonspulver

Teva Norway AS

Telefon: +47 66 77 55 90

www.tevapharm.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2020/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?