Cimzia®

(certolizumab pegol)

Injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte

UCB Pharma AS

Telefon: 800 10101

UCBCares.NO@ucb.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2020/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?