Xyrem®

(natriumoksybat)

Xyrem 500 mg/ml mikstur, oppløsning

UCB Pharma AS

Telefon: +47 67 16 58 80

Info.ucbnordic@ucb.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021/01

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?