▼Ferinject®

(jernpreparat)

Infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning 50 mg/ml

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: +46 8 558 06 600

www.viforpharma.se

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Denne siden er beregnet på helsepersonell. Instruksjonsfilmen gir brukerveiledning for pasienter som har fått et legemiddel forskrevet på resept og for helsepersonell.
Pasienter som behandles med dette legemidlet skal henvises til pasientsiden på medisininstruksjoner.no for å se instruksjonsfilmen. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

Er denne filmen til nytte for deg?