Ferinject®

(jernpreparat)

Infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning 50 mg/ml
▼Særlig overvåking

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: +46 8 558 06 600

www.viforpharma.se

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2022

Informasjonen her er kun for helsepersonell. Fullstendig informasjon om legemiddel, inkludert nødvendige sikkerhetsinstruksjoner og begrensninger er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

Er denne filmen til nytte for deg?