▼Ferinject®

(jernpreparat)

Infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning 50 mg/ml

Vifor Pharma Nordiska AB

Telefon: +46 8 558 06 600

www.viforpharma.se

Velg instruksjonsfilm
Laster video...
 
2018/01

Denne siden er beregnet på helsepersonell. Instruksjonsfilmen gir brukerveiledning for pasienter som har fått et legemiddel forskrevet på resept og for helsepersonell.

Fullstendig informasjon om produktet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken til høyre.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Meldeskjema for helsepersonell finner du på: www.legemiddelverket.no/meldeskjema og www.relis.no/meldeskjema

Er denne filmen til nytte for deg?