VILKÅR FOR BRUK

Om tjenesten

Medisininstruksjoner.no retter seg mot helsepersonell, politikere, apotek, pasienter og utdanningsinstitusjoner innen helse og farmasi, samt andre relaterte aktører innen helse og omsorg. Instruksjonsfilmer og informasjon på pasientsiden – medisininstruksjoner.no – retter seg mot pasienter som henvises hit av helsepersonell eller apotek. Instruksjonsfilmer og informasjon på medisininstruksjoner.no/hcp retter seg kun mot helsepersonell. Informasjonen til pasienter erstatter ikke rådgivning fra helsepersonell, apotek eller pakningsvedlegget.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkår eller vedta tiltak som påvirker tilgjengeligheten av medisininstruksjoner.no med umiddelbar virkning som en følge av forandringer i regelverk, endrede standarder, eller forskrifter, som ligger utenfor Medicininstruktioner Sverige ABs kontroll.

Ansvar og ansvarsbegrensning

Medicininstruktioner Norge/Medicininstruktioner Sverige AB har ikke regulatorisk eller medisinsk ansvar for innhold, framstilling eller hensikt i produktrelatert materiell (instruksjonsfilmer, pdf-er, apper, lenker, tekster) som er publisert i overenstemmelse med, og avtale med, oppdragsgiver for Medicininstruktioner Sverige AB. Regulatorisk og medisinsk ansvar for produktrelatert materiell og informasjon ligger uten forbehold hos ansvarlig firma. Oppdragsgiver er ansvarlig for å følge gjeldene retningslinjer som brukere av tjenesten og ansvarlig for at gjeldende regelverk følges for eget produkt. Medicininstruktioner Sverige AB har ikke ansvar for skader som direkte eller indirekte oppstår pga., eller som følge av, produktrelatert

Lenker

Medicininstruktioner Norge/Medicininstruktioner Sverige AB har ikke ansvar for lenker til eller fra eksterne websiders innhold eller funksjonalitet. Ved lenke til eller fra medisininstruksjoner.no, skal lov- og regelverk følges. Medicininstruktioner Sverige AB kan ikke stilles til ansvar for skade som kan oppstår på grunn av innholdet på andre websider, apper eller annet medie som muliggjør lenking.

Opphavsrett og rettigheter

Opphavsrett og intellektuell eiendomsrett som tilpasses for portalens innhold, beskyttes i henhold til alle gjeldene opphavsrett- og varemerkelover, eller i henhold til internasjonal lovgivning. Produktrelatert materiell og tilhørende varemerke/kjennetegn i portalen tilhører respektive oppdragsgivere. Øvrig materiell og innhold, eksklusiv samarbeidspartneres/eksternes varemerker, tilhører Medicininstruktioner Sverige AB, og kan ikke endres eller kopieres uten skriftlig godkjennelse fra Medicininstruktioner Sverige AB. Instruksjonsfilmer, dokumenter, varemerker, tekster, produktnavn, logoer og alle andre kjennetegn avledet fra innholdet på medisininstruksjoner.no kan ikke benyttes uten skriftlig tillatelse fra rettighetsinnehaveren. Kopiering, lagring, innbygging, produksjon eller bedriftsmessig utnyttelse av portalen, eller dens innhold, er strengt forbudt uten opphavsmannens skriftlige godkjennelse. Innholdet på medisininstruksjoner.no og medisininstruksjoner.no/hcp kan ikke vises under andre domener enn medisininstruksjoner.no.

Policy personvern og cookies

Vår integritetspolicy for personvern finner du under en separat fane i menyen, klikk her for å gå direkte til policy.