Fostimon® Set

(urofollitropin)

Pulver og væske til injeksjon

IBSA Nordic APS

Telefon: +47 95 94 93 48

info@ibsascandinavia.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken.

For finskspråklige: Ved spørsmål om Fostimon Set så ring +35 84 66 00 64 30

Er denne filmen til nytte for deg?