Instruksjonsfilmer A–Ø

Se behandlingsområder

Finner du ikke instruksjonsfilmen?

Skriv inn hvilken instruksjonsfilm/hvilket produkt du gjerne vil se på medisininstruksjoner.no og send til oss.

Instruksjonsfilmer for riktig bruk av legemidler

Filmene her retter seg mot pasienter som har fått et legemiddel forskrevet på resept, helsepersonell og apotek. Målsettingen er å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler, gi trygghet under behandlingen og øke etterlevelse av behandling. Filmene ligger under de respektive terapiområdene og i nedtrekksmenyen.