Ipstyl® Autogel®

(lanreotid)

Syntetisk somatostatinanalog

Ipsen AB

Telefon: +46 8 451 60 00

www.ipsennordic.com

Velg instruksjonsfilm
Laster video...
 
2018/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Fullstendig informasjon om produktet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via linken til høyre.