Kontakt

Medisininstruksjoner Norge AS

Maridalsveien 87, bygg 4
0461 Oslo

Tlf: +47 97 01 40 31
E-post: wenche.warberg@medisininstruksjoner.no

Finn veien: se kart

 

Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt lege, sykepleier eller apotek. Informasjon om bivirkningsrapportering for pasienter, helse- og apotekpersonell finnes på Statens Legemiddelverks nettside:
www.legemiddelverket.no