▼Trulicity®

(dulaglutid)

Injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt penn

Eli Lilly Norge AS

Telefon: +47 22 88 18 00

www.lilly.no

Velg instruksjonsfilm
Laster video...
 
2018/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:00:57
Trulicity injeksjonspenn
Brukerveiledning00:00:57

Apper

Trulicity påminnelseapp

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken til høyre.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Fullstendig informasjon om produktet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via linken til høyre.


Er denne filmen til nytte for deg?