▼Trulicity®

(dulaglutid)

Injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt penn

Eli Lilly Norge AS

Telefon: +47 22 88 18 00

www.lilly.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:00:57
Trulicity injeksjonspenn
Brukerveiledning00:00:57

Apper

Trulicity påminnelseapp

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding