Metex® penn / Metex® sprøyte

(metotreksat)

Injeksjonsvæske

Medac

Telefon: +46 340 64 54 76

www.medac.no

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?