Metex® penn / Metex® sprøyte

(metotreksat)

Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte & ferdigfylt penn

Medac

Telefon: +46 44 7850 666

www.medac.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

For øyeblikket finnes pakninger både med og uten alkoholserviett på grunn av en overgangsfase.
Fremover vil medac kun levere pakninger uten alkoholserviett.

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no.

Er denne filmen til nytte for deg?