Rebif®-RebiSmart™

(interferon beta‑1a)

injeksjonsvæske, oppløsning

Merck Norway

Telefon: + 47 67 90 35 90

www.merck.no

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
LLaster video...
 
 
2019/01

Instruksjonsfilmer

1 st | 00:02:44

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken.

Er denne filmen til nytte for deg?