Mysimba®

(naltreksonhydroklorid/bupropionhydroklorid)

Depottabletter
▼Særlig overvåking

Norge Navamedic AB

Telefon: +47 67 11 25 40

infono@navamedic.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2021

Instruksjonsfilmer

2 st | 00:05:19

Vektkalkulator

Skrive inn startvekten din, og du kan se målvekten din.

Startvekten din:
Målvekten din om 16 uker:

For helsepersonell:
Send filmlenke til pasienten

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Er denne filmen til nytte for deg?