Om nettstedet

Informasjonen på dette nettstedet henvender seg til leger, helsepersonell og farmasøyter samt pasienter som har fått forskrevet et legemiddel eller teknisk hjelpemiddel og blir henvist til instruksjonsfilm av lege, helsepersonell eller farmasøyt.

Personvern - GDPR

Kontaktinformasjon og synspunkter som sendes inn via e-post, telefon eller skjema på nettstedet benyttes for å forbedre tjenesten, for å yte våre besøkende god service og for å kommunisere med våre kunder, apotek- og helsepersonell.
Opplysninger som fremkommer via e-post når du takker ja til videre informasjon, behandles av Medisininstruksjoner Norge i samsvar med gjeldende norsk og europeisk lovgivning.
Opplysningene benyttes for å sende ut ønsket materiell, svare på spørsmål og for å informere om nyheter fra medisininstruksjoner.no. Vi deler ikke personopplysninger med samarbeidspartnere eller tredje part. I de tilfeller informasjon videreformidles til tredjepart skjer dette i den hensikt å formidle spørsmål, synspunkter eller informasjon.
Mer informasjon om personvern finner du her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=gdpr

Informasjonskapsler

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler, en teknologi de fleste nettsider bruker i dag for å bedre brukeropplevelsen. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du besøker nettstedet. Når du bruker nettjenesten, samtykker du til at vi benytter informasjonskaplser for å forenkle navigering, gi tilgang til ulike funksjoner eller gi informasjon om ulike valg. Nettstedet lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg som person. Du kan blokkere bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillinger på datamaskinen din, men da vil ikke webtjenesten fungere optimalt. Mer informasjon om informasjonskapsler finnes på: http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel

Google Analytics

Nettstedet bruker Google Analytics som benytter Java Script og informasjonskaplser. Hensikten er å få et bilde på hvordan besøkende bruker nettstedet, og for å lage statistikk. Informasjonen som hentes ut via Google Analytics er anonymisert.

Ansvar

Medisininstruksjoner Norge AS har ikke regulatorisk eller medisinsk ansvar for innhold eller framstilling i produktrelatert materiell (instruksjonsfilm, pdf-er, app-er, lenker, produktrelaterte tekster) som er publisert i overenstemmelse med Medisininstruksjoner Norge AS oppdragsgivere.

Regulatorisk og medisinsk ansvar for produktrelatert materiell ligger uforbeholdent hos firmaene som har inngått avtale om publisering av materiell med Medisininstruksjoner Norge AS. Medisininstruksjoner Norge AS har ikke ansvar for skader som direkte eller indirekte forårsakes av, eller på noen måte relateres til, produktrelatert informasjon på nettstedet. Hver enkelt oppdragsgiver er ansvarlig for at publisert materiell følger det til enhver tid gjeldende regelverk.

Lenker

Medisininstruksjoner Norge AS har ikke ansvar for innhold og funksjonalitet ved lenker til eller fra eksterne nettsider. Ved lenke til, og eventuell informasjon om, medisininstruksjoner.no skal gjeldene regelverk følges.

Opphavsrett og rettigheter til varemerket

Opphavs- og eiendomsrett på innhold som er utviklet for nettsiden beskyttes av åndsverksloven eller tilsvarende internasjonal lov. Produktrelatert materiell, varemerker og kjennetegn på nettsiden tilhører respektive oppdragsgivere. Øvrig materiell tilhører Medisininstruksjoner Norge AS. Instruksjonsfilmer, varemerker, tekster, produktnavn, logo og annet innhold som finnes på medisininstruksjoner.no kan ikke benyttes uten skriftlig godkjennelse fra rettighetsinnehaveren. Kopiering, lagring, mangfoldiggjøring eller utnyttelse av nettsiden er forbudt uten opphavsmannens skiftelige godkjennelse.