Om medisininstruksjoner.no

Den norske samlingsportalen medisininstruksjoner.no startet opp i 2014. Den svenske portalen, medicininstruktioner.se ble startet i 2008 og den danske portalen, medicininstruktion.dk ble lansert i 2012.  Den finske portalen, laakeohjeet.fi ble startet i 2021. Dette gir gode muligheter til å vise instruksjonsfilm i hele Norden.

Eier 
Medicininstruktioner Sverige AB
Storgatan 4
SE- 411 24 Göteborg
Sverige
Mob + 46 707 91 33 29
Kontakt: Therese Christiernin
Virksomheten drives fra Medicininstruktioner Sverige AB

Adresse i Norge
Medicininstruktioner Norge
Gamleveien 14 B
1406 Ski
Kontakt: Wenche Warberg
Mob +47 970 14 031

Forretningsidé

Vi ønsker å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler gjennom å samle tydelige instruksjonsfilmer på ett nettsted. Vårt mål er å gi god informasjon om administrasjon av ulike legemidler og bruk av medisinsk utstyr. Forskjellige legemidler krever forskjellige administrasjonsteknikker, og i tillegg er mange prosedyrer kompliserte og vanskelige å forstå ut fra et pakningsvedlegg. Visualisering i form av instruksjonsfilm kan gjøre det enklere å forstå. Enkel navigering inne på siden gjør medisininstruksjoner.no svært oversiktlig og brukervennlig.

Dette er en gratistjeneste for pasienter og helsepersonell. Legemiddelfirmaer og leverandører av medisinske hjelpemidler abonnerer på tjenesten gjennom publisering av instruksjonsfilmer.

Medisininstruksjoner Norge følger Forskrift for markedsføring av legemidler i Norge. Instruksjonsfilmene skal bygge på produktets pakningsvedlegg, og kan for eksempel formidle:

  • Injeksjonsteknikk
  • Plasterbehandling
  • Inhalasjonsteknikk
  • Bruk av uretralstift
  • Bruk av pumper

Her er også instruksjonsfilmer for ikke-reseptbelagte produkter,  spesialnæringer og medtechprodukter.