Om oss

Medisininstruksjoner.no startet opp i 2014, i samarbeid med svenske medicininstruktioner.se. Den svenske portalen ble startet i 2008 og en dansk portal, medicininstruktion.dk ble lansert i 2012.

Eier
Medisininstruksjoner Norge AS, datterselskap av Thau reklamebyrå as, Maridalsveien 87, bygg 4. 0461 Oslo. Telefon: +47 97 01 40 31

Vår forretningsidé
Vi ønsker å bidra til riktigere bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler gjennom å samle tydelige instruksjonsfilmer på ett nettsted.

Hva vi leverer
Vårt mål er å gi god informasjon om administrasjon av ulike legemidler og bruk av medisinsk utstyr. Forskjellige legemidler krever forskjellige administrasjonsteknikker, og i tillegg er mange prosedyrer kompliserte og vanskelige å forstå ut fra et pakningsvedlegg. Visualisering i form av instruksjonsfilm kan gjøre det enklere å forstå. Enkel navigering inne på siden gjør medisininstruksjoner.no svært oversiktlig og brukervennlig.

Dette er en gratistjeneste for pasienter og helsepersonell. Legemiddelfirmaer og leverandører av medisinske hjelpemidler abonnerer på tjenesten gjennom publisering av instruksjonsfilmer.

Medisininstruksjoner Norge følger Forskrift for markedsføring av legemidler i Norge. Instruksjonsfilmene skal bygge på produktets pakningsvedlegg, og kan for eksempel formidle:

  • Injeksjonsteknikk
  • Plasterbehandling
  • Inhalasjonsteknikk
  • Bruk av uretralstift

Samarbeid
Medisininstruksjoner ønsker å være en viktig samarbeidspartner i omsorgskjeden. Vi tilrettelegger for samarbeid med legemiddelindustrien, leverandører av medisinsk utstyr, leger, sykepleiere og apotekkjedene, og vi tror at et slikt samarbeid om riktigere bruk av legemidler vil komme pasientene til gode.

 

Tjenesten er også tilgjengelig i Sverige og Danmark

Nettside og kontaktinformasjon for Sverige

www.medicininstruktioner.se
Kontakt: Therese Christiernin, telefon: +46 707 913329, +46 31 779 9987
E-post: therese@medicininstruktioner.se

Nettside og kontaktinformasjon for Danmark

www.medicininstruktion.dk
Kontakt: Therese Christiernin, telefon: +46 707 913329, +46 31 779 9987
E-post: therese@medicininstruktioner.se