OM OSS

Vi hjelper mennesker med å bruke legemidler riktig

Medisininstruksjoner.no er en samlingsplattform for instruksjonsfilmer som viser riktig bruk av legemidler og medisinske hjelpemidler.

Firma

Medicininstruktioner Norge

Startet

2014

Eiere/grunnleggere

Medicininstruktioner Sverige AB

Målsetting

Å bidra til økt etterlevelse og sikrere bruk av legemidler ved å samle instruksjonsfilmer som viser riktig bruk av legemidler og medisinsk utstyr på ETT nettsted. Enkelt og lett tilgjengelig med tydelig fokus på instruksjonsfilmer. Målet er å gi brukerveiledning for alle typer behandling, både direkte til pasienter ved egenbehandling, og for behandling som administreres av helsepersonell.

Tjeneste

Medisininstruksjoner.no er en gratis, uavhengig tjeneste med fokus på brukerveiledning i filmformat til pasienter, helsepersonell og apotekansatte, samt utdanningsinstitusjoner.

Målsetningen er å gi brukerstøtte før en behandling starter, eller før man gir veiledning til pasient, på en enkel og sikker måte. Instruksjonsfilmene kan ses av alle i omsorgskjeden og alle filmer har vært gjennom en regulatorisk godkjenningsprosess. Med god kunnskap om bruk før behandlingen starter, øker muligheten for et optimalt behandlingsresultat, økt etterlevelse og tryggere legemiddelbruk.

Pasientene får informasjon om at instruksjonsfilm er tilgjengelig på medisininstruksjoner.no av helsepersonell eller apotekansatt. Helsepersonell og ansatte i apotek benytter seg av instruksjonsfilmene i rådgivnings- og forskrivningssituasjonen, samt til oppdatering og opplæring i håndtering og administrasjon i helsesektoren.

Filmene er tilgjengelige via nettet på PC, mobil og nettbrett – 24 timer i døgnet. Enkelt, lett tilgjengelig, bærekraftig og helseøkonomisk.

Viktig partner

Medisininstruksjoner.no ønsker å være en viktig samarbeidspartner i omsorgskjeden som forenkler arbeidet for helsepersonell og apotekansatte – og dermed også for pasienten. Målet er at det skal være enkelt og lett tilgjengelig å skaffe seg kunnskap om riktig bruk av legemidler gjennom den støtten instruksjonsfilmene på medisininstruksjoner.no gir.

Tjenesten finnes i 4 nordiske land: