OptiChamber Diamond

Inhalasjonskammer

Philips

Telefon: +47 227800 / +47 23505872

ordre.no@philips.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2019/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette hjelpemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Er denne filmen til nytte for deg?