INFORMASJON FOR FARMASØYTISKE OG MEDISINSKE SELSKAPER

Ønsker ni å publisere instruksjonsfilm på medisininstruksjoner.no?
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å publisere en instruksjonsfilm for et legemiddel eller et medisinsk hjelpemiddel på denne siden. For mer informasjon:

Medicininstruktioner Sverige AB
E-post: info@medicininstruktioner.se
Mob:   +46 707 91 33 29