Praluent®

(alirokumab)

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Sanofi

Telefon: 67 10 71 00

www.sanofi.no

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.