Adynovi® med BAXJECT III

(rurioktokog alfa pegol)

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
▼Særlig overvåking

Takeda AS

Telefon: 800 800 30
infonorge@takeda.com
Nå vises

2024

Her kan du velge kapittel

  Undertekster/subtitles

  Av / Off

   Instruksjonsfilm

   1 st | 03:12
   • Brukerveiledning ADYNOVI® med BAXJECT III
    03:12

   Instruksjonsfilm og informasjon her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les pakningsvedlegget nøye og følg legens anvisninger. Hvis du har spørsmål, kontakt helsepersonell eller apotek. Fullstendig informasjon om legemidler, inkludert eventuelle nødvendige advarsler og restriksjoner finner du på felleskatalogen.no.

    

    

   ▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

   Gi oss tilbakemelding med 1 klikk! 💚

   Er denne filmen til nytte for deg?