Cimzia®

(certolizumab pegol)

Injeksjonsvæske, oppløsning, ferdigfylt sprøyte

UCB Pharma AS

Telefon: +47 67 16 58 80

www.ucb.com

Velg instruksjonsfilm
Laster video...
 
2018/01

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no via lenken til høyre.

Er denne filmen til nytte for deg?