Cimzia®

(certolizumab pegol)

Injeksjonsvæske, oppløsning

UCB Pharma AS

Telefon: 67 16 58 80

info-ucbnordic@ucb.com

Velg instruksjonsfilm og
klikk på tittelen for å starte
Laster video...
 
 
2023

Informasjonen her er for pasienter som har fått dette legemidlet eller hjelpemidler på resept. Les nøye gjennom pakningsvedlegget. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier. Fullstendig informasjon om legemidlet er tilgjengelig på felleskatalogen.no

Er denne filmen til nytte for deg?